Parti med Slot it biler ankommet klubben.

17.12.2016
Vi har fått inn et parti med Slot it biler til klubben. Det vil bli kjørt egen klasse med disse bilene.