Juniorkvelden utgår i dag den 12.01.16

12.01.2016
Kvelden vil bli kompensert.

Info om dato for kompenseringen etter påske vil bli gitt på et senere tidspunkt.