Historie

Trondheim Bilbane Center ble etablert på Ilevollen i 1998 av ni bilbaneentusiaster fra Trøndelag som drømte, planla og gjennomførte oppstarten slik det fremstår i dag. Trondheim Bilbane Center har i skrivende stund over 15 år med kontinuerlig drift av organisert bilbanekjøring.

Trondheim Bilbane Center er medlems basert ved at vi er registrert som lag/forening i Brønnøysundregistrene. Vårt mål er å fremme interessen for bilbanekjøring i regionen gjennom samarbeid og kameratskap.  Vår filosofi er at bilbanekjøring er et lavterskeltilbud som alle kan mestre og kan ha råd til å drive med. Erfarne bilbaneentusiaster deler av sin erfaring for at du skal få en fartsfylt opplevelse, samt føle deg velkommen.

Bilbanekjøring er i utgangspunktet sett på som en undergrunns aktivitet som vi har gjort tilgjengelig og formet slik at den passer for alle. Alt vi gjør, gjør vi for å skape interesse for- og for å øke entusiasme rundt bilbanekjøring. Aktiviteten er dugnadsbasert hvor mye handler om å dekke kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av bilbanetilbudet.

Trondheim bilbane Center drives av entusiastiske ildsjeler, hvor bilbanekjøring først og fremst skal være artig. Vi arrangerer fartsfylte klubbkvelder og åpen dager for alle som ønsker å prøve.  Trondheim bilbane Center og våre mobile bilbaner kan også leies til forskjellige arrangementer etter nærmere avtale.

Siden oppstarten har det alle disse årene vist seg å være en berettigelse for en slik forening i regionen, noe vår nåværende størrelse og eksistens vitner om. Noen av oss har vært med hele eller store deler av veien frem til i dag, hvor foreningens evne til å tenke nytt og bygge trinn for trinn har vært avgjørende for miljøet og rekrutteringen underveis.

Trondheim bilbane center har med tiden også blitt del av et nasjonalt og internasjonalt bilbanemiljø hvor vi utveksler ny ideer rundt bilbanelayout/-bygging og design-/tuningtips. Ja, noen konkurranser i inn- og utland har det også blitt.

Vi holder i dag til i store flotte lokaler, med bilbaner i ulik utførelse, skalering og utsmykking. Ja, vi er uten tvil Norges største bilbanesenter!

Velkommen skal du/dere væreJ

For mer informasjon om oss, utleie eller annet, send epost til
info@tbbc.no