Medlemsfordeler

Som medlem i TBC får du en rekke fordeler:

  • Muligheter for å handle utstyr igjennom TBC, gunstige rabatter!
  • Være del av et sosialt og konkurrerende miljø
  • Retten til å kjøre bilbane i vårt klubblokale
  • Utveksle ideer og erfaringer med likesinnede
  • Delta på interne og åpne cup'er
  • Ha tilgang til bygge- og mekke- rom