Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Trondheim Bilbane klubb?

Medlemsavgift

Medlemsavgiften er på kr 1000.

Medlemskap inkluderer følgende fordeler:

  • Være del av et sosialt og konkurrerende miljø
  • Retten til å kjøre bilbane i vårt klubblokale
  • Utveksle ideer og erfaringer med likesinnede
  • Delta på interne og åpne cup'er
  • Ha tilgang til bygge- og mekke- rom
  • Muligheter for å handle utstyr igjennom TBC, gunstige rabatter!

NB! 16 års aldersgrense på klubbkvelder!!

Aktivitetsavgift
Kjøring på klubbkvelder har følgende pris:

    • 100 kr. for ikke- medlemmerNB!! Aktivitetsavgift skal innkreves før aktiviteter og kjøring starter.

Vi påberoper oss retten til å definere hva en aktivitet er i dette lokalet.

Medlemssavgiften på 1000 kr. kan betales på klubbkvelder, eller direkte til TBC's kontonr.: 0540.1882962.

Send e-mail til info@tbbc.no for mere info.